matematik 2

1.       6 katının 3 fazlası 153 olan sayı kaçtır?

            a) 50                            b) 25                            c) 144                           d) 900

 

2.       45 678 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?

            a) 45 678                      b) 45 000                      c) 30                            d) 30 000

 

3.       Bir sayının 7 eksiğinin 6 fazlası 34 ise bu sayı kaçtır?

            a) 32                            b) 33                            c) 35                            d) 34

 

4.       Çifti 200 000 lira olan kalemlerden iki düzinesinin parası ile tanesi 24 000 liraya kaç silgi alınır?

            a) 10                            b) 15                            c) 100                           d) 250

 

5.       {4, 5, 6, 7} sayıları ile yazılabilen en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır?

            a) 12212                       b) 12221                       c) 3087                         d) 12200

 

6.       103 litre sütü 5 er litrelik bidonlara koyarsak kaç tane bidon tam dolar?

      a) 21                            b) 19                            c) 103                           d) 20

 

7.       4 kg 450 g ı belirtmek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      a) 445   kg                   b) 4450 kg                    c) 4 kg                          d) 4450 g

 

8.       345,6 mm nin, m cinsinden yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

      a) 0,3456                      b) 3,456                        c) 3,546                        d) 0,03456

 

9.       Ali ile Veli’nin yaşları toplamı 23, farkı 11 dir. Ali küçük olduğuna göre Veli’nin yaşı kaçtır?

      a) 17                            b) 34                            c) 6                              d) 12

 

10.   567 456 sayısının basamak değeri ile sayı değeri farkı kaçtır?

      a) 567 469                    b) 567 423                    c) 0                              d) 567 456

 

11.   İki basamaklı bir sayının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri, birler basamağındaki rakamın sayı değerinden 3 fazladır. Bu rakamlar yer değiştirilirse sayının değeri ne olur?

      a) 3 kat artar                 b) 27 azalır                    c) aynı kalır                   d) 27 artar

 

12.   346 sayısında 6 nın basamak değeri ile 4 ün sayı değeri toplamı kaçtır?

      a) 64                            b) 46                            c) 24                            d) 10

 

13.   4567 sayısında 4 ün sayı değeri ile 5 in basamak değeri farkı kaçtır?

      a) 496                           b) 1                              c) 3995                         d) 396

 

14.   87a65 ve 39a6 sayılarında “a” rakamının basamak değerlerinin çarpımı 1000 ise “a” kaçtır? (1995 Dpy)

            a) 1                              b) 0                              c) 10                            d) 2

 

15.   5308 + 4967 + abcd = 11964 olduğuna göre   a + b + c + d kaçtır? (İşlemi alt alta yazarak yapın) (93 Dpy)

            a) 12                            b) 24                            c) 18                            d) 30

 

16.   3a530 < 36528 ise “a” yerine kaç tane rakam yazabiliriz? (1994 Klj)

            a) 5                              b) 1                              c) 4                              d) 6

 

17.   3     9     21     39     ?     93  Buna göre “?” işareti yerine hangi sayı gelmelidir? (1982 Al)

            a) 53                            b) 59                            c) 69                            d) 63

 

18.   Aşağıdaki kümelerden hangisi A={ 1,2,3,4,5,6 } kümesine eşittir?

            a) { a,b,c,d,e,f }            b) { 1,a,2,3,5,6 }            c) { 3,1,6,2,5,4 }            d) { b,c,3,5,6,8 }     

 

19.   B={ 7’den küçük doğal sayılar } kümesine denk olan küme aşağıdakilerden hangisidir?

a) {Haftanın günleri}       b) { 5 }                          c)  { 1,2,3,4,5,6 }           d) { 6 }     

 

20.   Düzinesi 29 400 lira olan kaplıklardan 3 tane alırsak kaç lira öderiza) 7325 lira              b) 4350 lira                  c) 8600 lira                    d) 7350 lira

 
 
 
Reklam
 
 


-----ETKİNLİK-----


ETKİNLİK TEST

-----TEST----- 

Okullar
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=