CÜMLEDE ANLAM

CÜMLEDE ANLAM

1.       Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi söz konusudur?

      A) Kar yağdığı için yollar kapandı.

      B) Siz anlatın, ben geliyorum.

      C) O saate kadar asla gelmez.

      D) Ben işimi sağlama bağlarım.

2.       Aşağıdaki tümcelerin hangisi anlamca olumsuzdur?

      A) Gideli beri ne aradı, ne sordu.

      B) Bugün pazara uğradın mı?

      C) Zavallı kadın çok üşümüş.

      D) Yarın sinemaya gidelim.

3.       Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir tümcedir?

      A) Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz  eski yeni.

      B) Yüzü hem çirkin, hem sevimsizdi.

      C) Mektubu nasıl yazacağımı bilmez miyim?

      D) Onlar bugün okula gelmedi.

4.       1 - turizm

      2 - anahtarıdır

      3 - temizlik

      4 - kalkınmanın

      5 - turizmin

      Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda    sözcük sıralaması nasıl olur?

      A) 3 - 4 - 2 - 1 - 5       B) 3 - 5 - 2 - 1 - 4

      C) 3 - 5 - 1 - 4 - 2       D) 3 - 5 - 1 - 2 - 4

5.       "Bir şişe soğuk su içtim ve bir türlü serinleyemedim" tümcesindeki   anlatım bozukluğunu gidermek için "ve" yerine aşağıdakilerden hangisi  getirilmelidir?

      A) İle                            B) Halbuki

      C) Hatta                       D) Fakat

      1-Benekli ve Akkız

      2-Birlikte, iki beyaz güvercin seçtiler

      3-Ayhan, hemen ikisine de birer ad koydu:

      4-İkisi de çok güzel şeylerdi

6.        Yukarıdaki tümceler nasıl sıralanırsa bir paragraf oluşur?

      A) 4-1-2-3                         B) 2-4-3-1

      C) 2-3-4-1                         D) 4-2-3-1

7.       Aşağıdaki tümcelerin hangisinde " beğenme " söz konusudur?   

      A) Sporcu dediğin güçlü kuvvetli olur.

      B) Aslında vadi dediğin yemyeşil olur.

      C) İşte, çalışma dediğin böyle olur.

      D) Elma dediğin tatlı ve sulu olur.

8.       Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

      A) Benim işim buraya kadar.

      B) Gerçeği söylediğim için kızdılar.

      C) Bu kalemi de size aldım.

      D) Bugün için geleceğinizi söylemişti.

9.       I.değildir

      II. başarıya

      III. çalışmıyorsanız

      IV. ulaşmanız

      V.  mümkün

   

  Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce  oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

      A) II - III - IV - I - V                   B) III - II - IV - V - I

      C) I - V - III - II - IV                   D) IV - I - V - II - III

10.    " Çok - Atatürk'ü - ben - severim " sözcüklerinden

                1         2              3          4     

anlamlı ve kurallı      bir tümce  oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden   hangisine uygun düşer?

      A) 1-4-2-3                              B) 3-2-1-4

      C) 4-3-1-2                             D) 3- 4-2-1

11.    "dünyada- yoktur-doğruluğu- ya da - ispat- olgu- edilmiş- yanlışlığı- hiçbir"  

      Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir tümce oluşturulduğunda  sondan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?

      A) Olgu                               B) Yoktur

      C) İspat                              D) Doğruluğu

12.    "Dün akşam bütün ödevlerimi bitirdim." tümcesi anlam yönünden ne tür    tümcedir?

      A) Olumlu tümce            B) Olumsuz tümce

      C) Soru tümcesi              D) Ünlem tümcesi

13.    Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz tümcedir?  

      A) Bugün pazara uğradın mı?

      B) Zavallı kadın, çok üşümüş!

      C) Gideli beri ne aradı ne sordu.

      D) Yarın sinemaya gidiyoruz.

14.    Aşağıdaki tümcelerin hangisi anlamca olumludur?            

      A) Beni dinleyen yok

      B) Bugün parkta kimsecikler yok.

      C) Bu makineyi çalıştıracak kimse yok.

      D) Oralarda seni tanımayan yok.

15.    katılan-tüm-memnun-toplantıya-konuşmacılar-ayrıldılar-olarak  Bu sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda baştan  üçüncü sözcük aşağıdakilerden hangisidir?   

      A) Tüm                              B) Konuşmacılar

      C) Katılan                         D) Toplantıya

16.    " İyilik-denize-et-de-at-Halik-balık-bilir-bilmezse"

      Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir tümce oluşturulduğunda    sondan üçüncü sözcük hangisi olur?            

      A) Denize       B) Balık       C) Halik       D) Bilmezse

17.    "gözleri- ağlamaktan-şişmişti-kızarmış-ve"

      Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir tümce oluşturulduğunda,    baştan üçüncü sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Kızarmış                                B) Gözleri

      C) Şişmişti                                 D) Ağlamaktan

18.    1. millettir   2. uygar    3. Türkler    4. bir

      Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir tümce  oluşturulursa sıralama aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?

      A) 4. 3. 1. 2                               B) 3. 2. 1. 4

      C) 3. 2. 4. 1                               D) 2. 4. 1. 3

19.    Aşağıdaki tümcelerden hangisi olumsuzdur?

      A) Geceler bitmek bilmiyor.

      B) Ödevlerimi yapacağım.

      C) Dereler şırıl şırıl akar.

      D) Gözlerini bana dikmişti.

20.    Aşağıdakilerden hangisi tümce değildir ?            

      A) Şimdi işim var benim

      B) Biz onunla arkadaşız

      C) İki günden beri yağan yağmur

      D) Önemli bir araçtır kalem

 

 
Reklam
 
 


-----ETKİNLİK-----


ETKİNLİK TEST

-----TEST----- 

Okullar
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=