SOSYAL BİLGİLER 1

SOSYAL BİLGİLER TEST 1
 

1.    "Bir topluluğu oluşturan Kişilerin her biri bir.....................dir." cümlesinde noktalı yere yazılması gereken sözcük hangisidir?

A) başkan                         B) toplum

C) birlik                            D) birey

2.    "Kişiden kişiye değişen özellikler ....dir."cümlesini aşağıdakilerden  hangisi an­lamlı tamamlar?

A)  toplumsal özellikler

B)  kişisel özellikler

C)  kişisel benzerlikler

D)  aile özellikleri

3.    "Toplumu oluşturan bireyler arasında görü­len farklılıklar,...................................." cüm­lesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı ta­mamlar?

A)  kişisel özelliklerdir

B)  toplumsal farklılıklardır

C)  bireysel farklılıklardır

D)  toplumsal özelliklerdir

4.    Yaşadığımız olaylar karşısında yüzümüz­de oluşan ifadelerin tümüne ne denir?

A)  duygu                           B)  sevinç

C)  üzüntü                          D)  şaşırma

5.    Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?

A) duygularımız              B) arkadaşlarımız

C) eşyalarımız                D) göz rengimiz

            I. tepkilerimiz

II. hobilerimiz

III. sınıfımız

IV. boyumuz

6.Yukarıda verilenlerden hangileri bireysel farklılıklardır?

A) I - II - IV         B) III IV 

C) II-III-IV          D) I-II- IV

I. dayanışmayı

II. Başarıyı

III. Hoşgörüyü

IV çatışmayı

7.Bireysel farklılıklara saygılı olmak yukarıdakilerden hangilerini sağlamaz?

A) I-II-III                          B) II-IV    

C) yalnız III                      D) I - IV

8."Bireysel farklılıklar toplumsal.................".cümlesini tamamlayan anlamlı  sözcük hangisidir?

A) zenginliktir                 B) dayanışmadır

C) birliktir                  .    D) yardımlaşmadır

9."Her şeyi anlayışla karşılamaya .................denir." cümlesini hangi sözcük anlamlı ta­mamlar?

A) kabullenme                B) Beğenme 

C) hoşgörü                      D) hoşlanma

10. Her insanda mutlaka farklı ve ayırıcı bir özellik olan bireysel farklılık aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) ayak izi                       B) saç rengi 

C) göz rengi                    D) parmak izi

 

11. Yaşadığımız olaylara karşı verdiğimiz ani tepkilere ne denir?

A) etki                           B) düşünce

C) duygusal tepki          D) davranış

12.                    I.göz rengi

II. Giysi rengi

III. Boy

IV. Kilo

V.ten rengi

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kişisel özelliklerdendir?

A) I-III-IV-V             B) |-II-III                     

C) II-III-IV-V            D) Yalnız l

13. Aşağıdakilerden  hangisi duygusal bir davranış değildir?

A)  ağlama                        B)  oyun oynama

C)  gülümseme                  D)  üzülme

14. Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygula­rımızdan biridir?

A)  kıskançlık                    B)  öfke

C)  sevgi                            D) şüphe

15. "İnsanların duygu, düşünce ve davranışları­nı  kontrol etmesine  .................... denir."

Cümlesini hangi sözcük anlamlı tamam­lar?

A)  baskı                            B)  tembellik

C)  şımarıklık                     D)  otokontrol

16. Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygula­rımızdan biri değildir?

A) sevgi                         B) kıskanma

C) mutluluk                   D) beğeni

17. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellik­lerimizden biri değildir?

A)  boy                           B)  saç rengi

C)  kilo                           D)  zekâ

18.  Aşağıda, bazı olaylar İle duygular eşleşti­rilmiştir. Hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır?

A)  beklemediğiniz bir anda hediye almak - endişe

B)  oynarken arkadaşınızın düşüp yaralanması - korku

C)  sınıflar arası turnuvada sınıfınızın yenilmesi - üzüntü

D)  özlediğiniz birisini görmek - mutluluk

19.  "Bize özgü duygu ve....................................

bireysel farklılıklarımızdandır." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A)  davranışlarımız                B)  sözlerimiz

C)  eşyalarımız                      D)  düşüncelerimiz

20.  Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir davranıştır?

A)  yemek yeme                B)  hayal kurma

C)  uyuma                          D)  okula gitme

 

 
Reklam
 
 


-----ETKİNLİK-----


ETKİNLİK TEST

-----TEST----- 

Okullar
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (34 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=