SOSYAL BİLGİLER 3. ÜNİTE

1-Güneş hangi yönden doğar?

A) batı                          B) güney                 

C) doğu                       D) kuzey

2- Düştüğünü gördüğümüz bir çocuğa hemen yardım ederiz. Yardım etmeye sevk eden duygu hangisidir?
 A)  Sevinç                     B)  Öfke                   

 C)  Acıma                      D)  Kin

 3-Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?
  A)  Tarih                       B)  Sıralama                   

  C)  Takvim                   D)  Kronoloji   

4-Hangisi kimlik belgesi değildir?
     
A)  Pasaport               B)  Ehliyet                       

      C)  Not defteri                   D)  Nüfus cüzdanı

5-Süleyman aile büyüklerine sorular sorarak aile tarihini oluşturmak istiyor. Süleyman’ın yaptığı bu çalışmaya ne ad verilir?
       
A)Tarih çalışması      
       B)Soy ağacı                        
   
    C)Sözlü tarih                
      
 D)Araştırma

6-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişilik özelliklerinden değildir?
A)İleri görüşlülüğü               
 B)Çok yönlülüğü                      
C)Öğreticiliği                        
D)Kıskançlığı

7-Mustafa Kemal yurdumuzun işgaline karşı milli bilinci uyandırmak, milli birliği sağlamak için Samsun’a çıktı.
Mustafa Kemal Samsun’a aşağıdaki tarihlerden hangisinde çıktı?.
A)19 Mayıs 1920                          
B)29 Ekim 1919               

C)19 Mayıs 1919                         
D)23 Nisan 1920

8-Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra sırası ile hangi illere gitmiştir?
A)Amasya-Ordu-Erzurum            
B)Erzurum-Trabzon-Kars          
C)Amasya-Kars-Ağrı               
D)Amasya-Erzurum-Sivas

9-Doğu Cephesi’nde kimlere karşı savaştık?
  A)Yunanlılar                    B)Fransızlar                      C)İngilizler                      D)Ermeniler

 10-  I.Deprem                 II. Fırtına                       III. Yağmur

Yukarıdakilerden hangileri hava olayı değildir?

  A) yalnız I                           B) yalnız II                   

  C) I ve II                             D) II ve III

11-Kutup Yıldızı hangi yönü gösterir?

    A) Güney                         B) Doğu                       

    C) Batı                              D) Kuzey

12-İnsanları hava olayları ile ilgili bilgilendiren kuruluş hangisidir?

A) Rasathane                       B) Meteoroloji              

C) Kızılay                             D) Verem Savaş Derneği

13-Aşağıdakilerden hangisinde ana yönler bir arada verilmiştir?

A. doğu, batı, güney, kuzeybatı     

 B.  kuzey, güney, güneydoğu, batı  

 C. doğu, batı, kuzey, güney            

 D. güneybatı, batı, doğu, kuzey

14-Karıncalar yuvalarından çıkardıkları top­rağı hangi yöne yığar?

A.güneye                       
 
B. Kuzeye                         
C. Doğuya

15-Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek değildir?

A. şehir ve köyler             B. Ormanlar          
     
C akarsu yatakları           D. millî parklar

16-Bir haritada koyu kahverengi olan kısımlar neyi gösterir ?

A. dağları                      
B. ovaları                       
C. çölleri                       
D. şehirleri

17-Sokakların birleştiği ana yollara ne denir?

 A.bulvar                        
B. semt                 
 C. cadde                       
D.mahalle

18-Aşağıdaki yöntemlerden hangisinden faydalanırsak yönümüzü bulamayız?

  A. Güneş’in doğup battığı yerlerden              

    B. Kutup Yıldızı’ndan             

  C. Pusuladan                   

  D. Ay’dan

19-Evler arasındaki dar ve kısa yollara ne ad verilir?

       A. mahalle        B. sokak     
 C. semt             D.cadde

 
Reklam
 
 


-----ETKİNLİK-----


ETKİNLİK TEST

-----TEST----- 

Okullar
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=