SOSYAL BİLGİLER -2-

SOSYAL BİLGİLER -2-

1.   I. Mustafa Kemal'in Samsun'a çık­ması

       II. Cumhuriyet'in ilanı

      III. Büyük Millet Meclisinin açılması

      IV. Sivas Kongresi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğ­ru olarak verilmiştir?

  A. I-II-III-IV                      B. I-IV-III –II             

  C. IV-I-III-II                      D. II-IV-I-III

2. Aile tarihimizi bilmek önemlidir. Çünkü, ...................................................................

  A. değişik şeyler öğrenirim.          

  B. Geçmişi bilmek beni, ailem hakkında daha bilgili yapar.

  C. zaman geçinirim.                    

  D. anı dinlemiş olurum.

3- Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün zenginliğine örnek gösterilemez?

 A. çiniler                                              

 B. Topraktan yapılmış vazolar

 C. gümüş süslemeli süs eşyaları        

 D. Elektronik eşyalar

4- Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Milli Mücadele’yi (Kurtuluş Savaşını) hangi şehirde başlatmışlardır? 

 A. Samsun                     B.   Amasya              

  C.   Sivas                       D. Ankara

 5- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin geleneksel spor dallarından değildir?

   A. Cirit                B. Basketbol   

   C. Güreş            D. Binicilik

 6- Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra sırası ile hangi illere gitmiştir?

     A)Amasya-Ordu-Erzurum                   

     B)Erzurum-Trabzon-Kars  

     C)Amasya-Kars-Ağrı                          

     D)Amasya-Erzurum-Sivas

 7- Hangisi Atatürk’ün özelliklerinden değildir?

       A) sanatseverliği            
       
B) ileri görüşlülüğü       

       C)zekası                        
       
D)savaşmayı sevmesi

 

 8- Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe bulunmaz?

   A. Maniler                   B. Türküler                     

   C. Salsa dansı             D. Atasözleri

  

 9- Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne aittir?

   A. Halay                     B. Cadılar Bayramı         

   C. Şükran Günü          D.  Boğa güreşi               

 

10- Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait yemeklerdendir?

   A. Suşi                       B. Pizza                       

   C. Tarhana çorbası      D. Spagetti

  

 

11- Atatürk TBMM’yi ne zaman açtı?

   A.  23 Nisan 1921            

   B.  20 Mayıs 1920       

   C.  19 Mayıs 1919                     

    D. 23 Nisan 1920

12- “ Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.Bu kültürü yansıtan öğeler,kültürel öğeler olarak adlandırılır.”  Buna göre ,aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden değildir?

A - halk oyunları              B - arabalar 

C - düğünler                    D - yemekler

13-.” Halk oyunlarımız kültürel zenginliğimizin bir parçasıdır.Her yöremizin kendine özgü bir halk oyunu vardır.” Aşağıdakilerden hangisi ilimiz Amasya yöresinin bir oyunudur?

A- simsim                                      B-  kafkas

C-  zeybek                      D- çayda çıra

 14 ) Nüfus cüzdanımızın rengi neyimizi belirtir?

A )  Yaşadığımız ülkeyi            

B )Doğum yerimiz    

C ) Cinsiyetimizi        

D ) Öğrenim durumumuzu

15-) Ailemizin tarihini en iyi kimlerden öğrenebiliriz? 

A )  Komşulardan                       B ) Muhtardan            

 C )  Öğretmenimizden               D )   Aile büyüklerinden    

16-)  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?

A ) Kısa boylu olmak                 B ) Sinirli olmak      

   C ) Duyarlı olmak                   D ) Neşeli olmak

17-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?

A  )   ili                                 B )  ev adresi                  

C )  doğum yeri                    D ) anne adı

18-) Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar devam eden kültür öğelerinden değildir?

    A - yıl sonu etkinlikleri           B-  kına geceleri     

    C - bayram ziyaretleri            D -  türküler

19-)  Atatürk Erzurum ve Sivas’ta niçin kongreler yapmıştır?

                A)Kurtuluş Savaşını yapmak için halkı ikna etmek amacıyla

                B)1. Dünya Savaşından yenik ayrılan halkımızın dinlenmesi için

                C)Düşmanları korkutmak için

                D)Cumhurbaşkanı olmak için

20-) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın ülkemizin düşman işgalinden kurtarılması için                            yaptığı çalışmalardan biri değildir ?

            A ) Erzurum Kongresi

            B ) Sivas Kongresi

            C ) TBMM’nin açılması

            D ) Sevr Antlaşması’nın yapılması

 

 
Reklam
 
 


-----ETKİNLİK-----


ETKİNLİK TEST

-----TEST----- 

Okullar
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=