SOSYAL 2

SOSYAL 2. TEST

1)       Herhangi bir şahsın soyunu gösteren çizelge veya şemaya ne denir?

   A- Soy ağacı              B- Hayat çizgisi        

  C- Fiziksel yapı           D- Nüfus cüzdanı

2)       Zihinsel engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini yapmamalıyız?

A- Sokakları ve binaları engelli insanlara göre yapmalıyız.

B- Engelli insanlara karşıdan karşıya geçerken yardımcı olmalıyız.

C- Otobüste engelli vatandaşlara özel yerler bulundurmalıyız.

D- Yaya yollarını engelli olmayan insanlara göre düzenlemeliyiz.

3)       Aşağıdakilerden hangisi özel günlerimiz arasında değildir?

A- Doğum günümüz                                           

B- Okuldan mezun olduğumuz gün

C- Okula başladığımız gün                                 

D- Gezmeye gittiğimiz gün

4)       Yüzümüzde oluşan ifadeler bir yerde duygularımızın dışa vurulmuş şeklidir.

Hangi duygumuzu dışa vuramayız?

  A-Sevincimizi                                                    

B-Ders çalışmamız gerektiğini

 C-Kızgınlığımızı                                                  

D-Üzgün olduğumuzu

5)       Başkalarının bizden hoşnut olması için ne yapmalıyız?

A- Bencil olmalıyız                                            

B- Yardımsever olmalıyız

C- Sinirli davranmalıyız                                     

D- Bağırarak konuşmalıyız

6)       Ailemizle birlikte aynı evde yaşarız.Ailemizin bizden beklediği davranışlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan değildir?

A- Yatağımızı toplamamız                               

B- Derslerimizi yapmamız

C- Arkadaşlarımızla iyi geçinmemiz                

D- Odamızı dağınık tutmamız

7)       Haklarımız arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 A- Eğitim hakkı                                                

 B- Gezi hakkı

 C- Bağırarak konuşma hakkı                           

 D- Derneklere kayıt olma hakkı

8)       Bir öğretmen olsanız,öğrencilerinizden aşağıdaki davranışlardan hangisini beklersiniz?

A- Ödevleri yapmamalarını

B- Derste arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmalarını

C- Sınavlarda başarılı olmalarını

D- Sıralara yazı yazmalarını

9)       Okul arkadaşımızın nasıl olmasını bekleriz?

 A- Yardımsever                   B- Bencil                 

 C- Tembel                           D- Sinirli

10)   Aşağıdakilerden hangisi özel uğraşlarımız arasında değildir?

A- Futbol oynamak            B- Günlük tutmak      

 C- Okula gitmek               D- Resim yapma

11)   Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin nüfus cüzdanında yer almaz?

  A-adı                          B- doğum tarihi             

 C- adresi                     D- kan grubu

 

 

12)   Belirli varlık ve olayların insanın iç dünyasında uyandırdığı his nedir?

      A- davranış                            B-duygu          

      C-düşünce                             D-hoşgörü

 

13)    Ezgi katıldığı eğitici kulüpte deprem ve yangın tatbikatı yapacaklarını söyledi. Buna göre Ezgi’nin katıldığı eğitsel kulüp hangisidir?

A. Kızılay Kulübü                                

B. Kültür Edebiyat Kulübü                

C. Sivil  Savunma Kulübü

D. Sağlık Kulübü

 

14)    Verem hastalığının tedavi edildiği sağlık kuruluşu hangisidir?

A. Hastahane                       B. Dispanser                        C. Sanatoryum                    D. Sağlık Ocağı

 

15)   . Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. eğitim- okul     

B. sağlık – hastahane                       

C. ağaçlandırma- yeşil                     

D. sağlık – Kızılay

 

16)    Yağız bir mumun üzerine fanus kapatıldığında neden söndüğünü merak etmekte, ay ve güneş tutulmasını gözlemlemek istemektedir.

                Buna göre Yağız’ın aşağıdaki kulüplerden hangisine katılması uygun olur?

A. Sağlık Kulübü                                

B. Kütüphanecilik Kulübü

C. Spor Kulübü                                  

D. Bilim Kulübü

 

17)    Alkol, sigara gibi zararlı madde alışkanlıklarını önlemek için savaşan kurum………………..’ dır? Tümcesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A. Yeşilay                              B. Kızılay                               C. Sağlık Ocağı                  D. Dispanser

 

18)    Ülkemizde afet ve kazalarda arama, kurtarma ve  yardım çalışmaları yapmak üzere kurulmuş sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

      A. AKUT                          B. THK     

      C. TEMA                         D: TEGV

 

19)   Uzun süre ailesinden uzakta olan bir çocuk aşağıdaki duygulardan hangisini yaşar?

      A-sevinç                              B-özlem               

      C-kızgınlık                           D-hayret

 

20)   "Hande çok iyi resim yapıyor, Murat ise çok iyi basketbol oynar."

     Yukarıdaki cümle hangi bireysel farklılığa örnektir?

     A-dış görünüş                      B-yetenek         

    C-duygu ve düşünce             D-zeka

 

 
Reklam
 
 


-----ETKİNLİK-----


ETKİNLİK TEST

-----TEST----- 

Okullar
 
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=